60 คำศัพท์เกี่ยวกับ SEO ที่ควรรู้ก่อนเริ่มทำจริง

คำศัพท์ seo

คำศัพท์ SEO

วันนี้ทางแมวส้มจะมาแนะนำ คำศัพท์ SEO ที่ควรรู้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังหาความรู้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเหมียวว

แนะนำ 60 คำศัพท์ SEO อัปเดท 2023

 1. SEO (Search Engine Optimization): การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้มีการปรากฏขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
 2. SEO vs. SEM : มีความแตกต่างกันอย่างไร แนะนำให้อ่านบทความนี้
 3. Keyword (คีย์เวิร์ด): คำหรือวลีที่คนใช้เป็นคำค้นหาเมื่อต้องการหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเว็บไซต์
 4. Backlink (ลิงก์กลับ): การเชื่อมโยงเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งโดยใช้ลิงก์
 5. SERP (Search Engine Results Page): หน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาที่แสดงผลลัพธ์ของการค้นหา
 6. Anchor Text (ข้อความเชื่อมโยง): ข้อความที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ
 7. Meta Descriptions (คำอธิบายเว็บไซต์): คำอธิบายสั้นๆ ที่อยู่ในหัวข้อของหน้าเว็บไซต์
 8. Robots.txt : ไฟล์ของเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับบอกเครื่องมือค้นหาว่าจะเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้หรือไม่
 9. Sitemap (แผนผังไซต์): รายการของเนื้อหาในเว็บไซต์ทั้งหมดที่เรียงลำดับตามลักษณะของเว็บไซต์
 10. PageRank: อัลกอริทึมของ Google ที่ใช้วิเคราะห์ความสำคัญของหน้าเว็บไซต์
 11. Canonical URL (URL ที่สำคัญ): ลิงก์ที่ใช้เพื่อชี้ไปยังเว็บไซต์หลักของเนื้อหาที่มีการกำหนดให้มีการทับซ้อนกันบนหลายหน้าเว็บไซต์
 12. Title Tag (แท็กชื่อเรื่องหรือหัวข้อ): ข้อความที่แสดงบนแถบหัวของเบราว์เซอร์และใช้เพื่ออธิบายเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์
 13. Alt Text  (แท็กตัวช่วย): ข้อความที่ใช้ในการอธิบายภาพหรือสื่อต่างๆ เพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์
 14. Internal Link (ลิงก์ภายใน): ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ในโดเมนเดียวกัน
 15. External link (ลิงก์ภายนอก): ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ในโดเมนที่แตกต่างกัน
 16. Keyword Density (ความหนาแน่นของคีย์เวิร์ด): อัตราส่วนของคำหรือวลีในเนื้อหาเปรียบเทียบกับจำนวนคำทั้งหมดในเนื้อหา
 17. Bounce Rate คืออัตราส่วนของผู้เข้าชมที่เข้าเว็บไซต์แล้วออกไปโดยไม่ได้เยี่ยมชมหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์
 18. Meta Keywords (คีย์เวิร์ดเมต้า): คีย์เวิร์ดที่ใช้เพื่ออธิบายเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ในส่วนของเมต้า
 19. Domain Authority (อำนาจของโดเมน): ค่าที่ใช้วัดความสำคัญของโดเมนที่มีผลต่อการอัพเดตของเครื่องมือค้นหา
 20. White Hat SEO: เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและแนะนำของเครื่องมือค้นหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่ในอันดับและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
 21. ON PAGE SEO: การปรับแต่งเนื้อหาและโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่ในอันดับของเครื่องมือค้นหา
 22. Off Page SEO: การสร้างความน่าเชื่อถือและการเชื่อมโยงกลับไปยังเว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่ในอันดับของเครื่องมือค้นหา
 23. Social Media Optimization (SMO): การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์และการอยู่ในอันดับของเครื่องมือค้นหา
 24. Keyword Research (การวิจัยคีย์เวิร์ด): กระบวนการวิเคราะห์และค้นหาคำหรือวลีที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการเพิ่มโอกาสในการอยู่ในอันดับของเครื่องมือค้นหา
 25. Anchor Text Variation (การเปลี่ยนแปลงข้อความเชื่อมโยง): การใช้ข้อความเชื่อมโยงที่แตกต่างกันในหลายหน้าของเว็บไซต์เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตัดสินใจว่าเป็นการรวมกันของลิงก์
 26. CTR (Click-Through Rate): อัตราส่วนของผู้เข้าชมที่คลิกเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์โดยเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 27. Site Speed (ความเร็วของเว็บไซต์): ระยะเวลาที่ใช้ในการโหลดหน้าเว็บไซต์ โดยส่วนมากจะมีผลต่อการค้นหาและประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 28. Duplicate Content (เนื้อหาที่ซ้ำกัน): เนื้อหาที่มีความเหมือนกันหรือซ้ำกันในหลายหน้าของเว็บไซต์ อาจส่งผลต่อการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา
 29. Rich Snippet: รูปแบบของข้อมูลที่แสดงผลในผลการค้นหา เช่น รีวิวหรือคะแนนของสินค้า
 30. Black Hat SEO: เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่ในอันดับดี อย่างรวดเร็ว
 31. Title Attribute (แอตทริบิวต์ชื่อเรื่องหรือหัวข้อ): คำอธิบายที่แสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้เอาเมาส์ไปชี้ไปยังลิงก์
 32. Keyword Proximity (ความใกล้เคียงของคีย์เวิร์ด): การวิเคราะห์ความเหมือนหรือใกล้เคียงของคำหรือวลีในเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์
 33. Content Marketing: กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดและเพิ่มโอกาสในการอยู่ในอันดับของเครื่องมือค้นหา
 34. Keyword Difficulty (ความยากของคีย์เวิร์ด): ระดับความยากในการอยู่ในอันดับของเครื่องมือค้นหาสำหรับคำหรือวลีนั้นๆ
 35. Google Analytics: เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์
 36. Domain Name (ชื่อโดเมน): ชื่อเว็บไซต์ที่ใช้เพื่ออ้างอิงถึงเครื่องมือค้นหาและผู้ใช้งาน
 37. SERP Features (คุณลักษณะของหน้าผลการค้นหา): ข้อมูลหรือผลการค้นหาที่แสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้ค้นหาบนเครื่องมือค้นหา เช่น Featured Snippets, Knowledge Graphs หรือ Local Packs
 38. Domain Age (อายุของโดเมน): อายุของโดเมนที่ถูกลงทะเบียนโดยเครื่องมือค้นหา อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือและการอยู่ในอันดับของเว็บไซต์
 39. Trust Rank: การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์โดยเน้นการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือสูง
 40. User Experience (ประสบการณ์ของผู้ใช้): ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ อาจมีผลต่อการอยู่ในอันดับของเครื่องมือค้นหา
 41. PageRank: อัลกอริทึมที่ใช้ในการคำนวณความสำคัญของหน้าเว็บไซต์โดยดูจากจำนวนและคุณภาพ
 42. 404 Not Found” เป็นข้อความที่แสดงในหน้าเว็บเมื่อเครื่องมือค้นหาหรือผู้ใช้งานพยายามเข้าถึงหน้าเว็บไซต์หรือไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริงบนเว็บไซต์
 43. Redirect คือ การแก้ปัญหาเว็บไซต์ด้วยการเปลี่ยนเส้นทางของ URL บนเว็บจาก URL บนเว็บไซต์หนึ่งไปยัง URL บนอีกเว็บไซต์แบบถาวร 
 44. E-A-T Factor คือ ปัจจัยในการบ่งชี้ถึงคุณภาพบนเพจที่จะนำมาใส่ในหน้าการค้นหา
 45. LSI Keyword คือ กลุ่ม Keyword ที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือใกล้เคียงกัน เช่น apple, apple mobile ที่บ่งบอกว่าไม่ใช่ ผลไม้
 46. Search Intent คืออะไร : เป็นการเขียน Content เพื่อให้ตอบโจทย์ และตรงต่อการค้นหาของ USER
 47. Core Web Vitals คืออะไร : เป็นกฏที่ Google สร้างขึ้นเพื่อที่จะทำให้เจ้าของเว็บพัฒนาเว็บให้ดียิ่งขึ้น
 48. Local SEO : เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์อีกตัวหนึ่ง ที่ใช้ค้นหาระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง
 49. Url friendly คืออะไร : เป็นการปรับแต่ง Slug ให้เหมาะสมกับ Search กับ ผู้ใช้งาน ให้เข้าใจง่ายขึ้น
 50. Dofollow links : เป็นการส่งลิ้งก์ หรือ Backlink แบบส่งค่าคะแนน มีผลต่อการทำ SEO
 51. Nofollow : เป็นการส่งลิ้งก์ แบบ ไม่ส่งค่าคะแนน แต่มีผลต่อการทำ SEO ในปัจจุบัน
 52. Guest Post : เป็นการทำ Backlink อีกรูปแบบหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับนักทำ SEO
 53. Disavow links : คือการแจ้ง Google ให้ทราบว่า Backlink ที่ได้รับ ไม่ใช่เราทำ “กรณีถูกแกล้ง”
 54. PBN : ถูกย่อมาจากคำว่า Private Blog Network ซึ่งถือว่าเป็น Backlink อีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจในการทำ อันดับ
 55. Negative SEO : เป็นวิธีหนึ่งในการทำ SEO ส่วนมากจะเป็นการทำ SEO สายดำใส่คู่แข่งเพื่อให้อันดับลดลง
 56. Long Tail Keywords : เป็นกลุ่มคีย์เวิด ที่ไม่ใช่กลุ่ม Keyword หลัก ที่เป็นคำยาว ๆ ซึ่งมีผลต่อการทำ SEO
 57. SEO Friendly Web Design : เป็นการปรับแต่งเว็บให้รองรับกับการทำ SEO โดยมีความสวย และออกแบบเพื่อใช้งานง่าย
 58. SEM : Search Engine Marketing แต่ว่า SEM คำนี้จะนับรวมเอาทั้งการทำการตลาดออนไลน์แบบไม่จ่ายเงิน (SEO)
 59. Evergreen Content : คือการเขียนบทความให้ติดเทรน SEO ตลอดเวลา โดยเป็นการสร้าง traffic อย่างมั่นคง
 60. SEO Difficulty : เป็นคำอธิบายของค่าโปรแกรม ว่าแต่ละ Keyword มีความยากง่ายขนาดไหนต่อการทำ SEO
 61. Content Pillar : เป็นการวางโครงสร้าง Content แบบละเอียด เป็นรูปแบบฮับ เพื่อสนับสนุนหัวข้อหลัก
 62. Sitelinks : เป็นการวางโครงสร้างที่ดี เพื่อที่จะทำให้มี Link หน้าย่อย ๆ ติดเพิ่มในหน้า Serp
 63. YMYL : เป็นกฏที่ Google สร้างขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้อ่าน มีผลกระทบกับบางคีย์เวิดที่เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพ ชีวิต การเงิน
 64. บทความ SEO : เป็นการวางโครงสร้าง Content ให้เอื้อต่อการทำ SEO

แต่ถ้าหากว่าใครกำลังมองหาบริษัทรับทำ SEO อยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง แนะนำให้ปรึกษาได้เลยครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย