YMYL คืออะไร ย่อมาจากอะไร ทำไมสำคัญกับการทำ SEO รีบทำความเข้าใจก่อนอันดับร่วง!

YMYL คืออะไร

YMYL

กลับมาอีกแล้วกับบทความเอาใจ Google Algorithm จาก MaewSom โดยบทความนี้ แมวส้มจะมาพูดกันในเรื่องที่สำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับ E-E-A-T Factor ด้วยนั่นก็คือ YMYL ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Buzzword ที่หลายคนอาจจะเห็นอยู่บ่อยๆ แต่ไม่รู้ว่าคืออะไร สำคัญอย่างไรกับคนทำเว็บไซต์ในปัจจุบัน และถ้าต้องทำ SEO Content จะต้องทำเว็บไซต์ประเภท YMYL อย่างไรให้ถูกตาต้องใจ Google และทำให้ได้อันดับที่ดีมากยิ่งขึ้น! 

YMYL คืออะไร

YMYL ย่อมาจาก Your Money Or Your Life

ดังนั้น YMYL คือ หนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ทาง Google ใช้ในการพิจารณาเนื้อหาของเว็บไซต์ว่ามีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ แต่ YMYL จะใช้เฉพาะในเนื้อหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ การดูแลตัวเอง กฎหมาย การใช้ชีวิต การเงิน การลงทุน หรือเว็บไซต์ที่มีการขายสินค้าอย่าง E-Commerce ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 

ถามว่าทำไมจะต้องให้ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้อย่างถูกต้องด้วยล่ะ? 

เหตุผลก็คือ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวสูง หากได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดก็อาจนำไปสู่ผลกระทบเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การฉ้อโกง การชักจูง ชักนำ และสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คนจำนวนมากได้ ดังนั้น Google จึงต้องออกเกณฑ์ที่จะทำให้ทุกเนื้อหาที่ออกมาจากเว็บไซต์เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน Search Engine นั่นเอง

ประเภทเว็บไซต์ YMYL มีอะไรบ้าง

YMYL คือ

สำหรับประเภทของเว็บไซต์ที่จัดอยู่ในเกณฑ์ YMYL จะมีอยู่ด้วยกันในหลายอุตสาหกรรม เช่น

 • เนื้อหาข่าว เช่น ข่าวธุรกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าววิทยาศาสตร์ ข่าวการลงทุนและเศรษฐกิจ ฯลฯ เนื้อหาเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อผู้คนและสังคม เพราะสร้างความเข้าใจผิดได้ง่ายหากข้อมูลที่นำเสนอไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
 • เนื้อหาที่เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง เช่น การเลือกตั้ง รัฐบาล การบริการด้านสังคม ฯลฯ ที่ถ้าให้ข้อมูลผิพลาดอาจทำให้เกิดผลกระทบและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน เช่น การเล่นหุ่น ภาษี การเก็บเงิน การกู้เงิน ฯลฯ 
 • เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยด้านพฤติกรรม เช่น โรค การออกกำลังกาย โภชนาการ ฟิตเนส ฯลฯ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ วัฒนธรรม เพศ ความเชื่อ ฯลฯ เพราะเนื้อหาประเภทนี้มักสร้างความแตกแยกหรือการยุยงให้เกิดขึ้นได้ง่าย
 • เนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจซื้อขาย รวมไปถึงการบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้
 • เนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อมูลราชการ หรือปัญหากฎหมาย

YMYL สำคัญกับคนทำเว็บไซต์อย่างไร

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่า YMYL จะเน้นตรวจสอบเนื้อหาคอนเทนต์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ไปจนถึงพฤติกรรมของผู้คน โดยอัลกอริทึม YMYL จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ 

คนทำเว็บไซต์และทำ SEO จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการทำเว็บไซต์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น ไม่เช่นนั้นก็คงจะทำอันดับบน SERPs ได้ยาก และไม่ได้รับความเชื่อถือจากคนใช้เว็บไซต์ ทำให้มียอด Traffic น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

YMYL เกี่ยวข้องกับ E-E-A-T Factor อย่างไร

YMYL EEEAT

ที่มาภาพ: www.semrush.com

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า E-E-A-T Factor คืออะไร

ในอดีต Google ได้ทำการออกกฎ E-A-T Factor ขึ้นมาก่อน ซึ่งจะประกอบด้วย 

 • Expertise (ความเชี่ยวชาญ) ผู้เขียนหรือเจ้าของเว็บไซต์จะต้องแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญผ่านการเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์และให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องด้วย
 • Authoritativeness (อำนาจ) ผู้เขียนหรือเจ้าของเว็บไซต์จะจะทำให้เว็บไซต์ได้รับการอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องผ่านการทำ Backlink กลับมายังเว็บไซต์ ซึ่งช่วยทำให้ Google จัดอันดับได้ดีมากขึ้นด้วย
 • Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ) ผู้เขียนหรือเจ้าของเว็บไซต์จะต้องทำคอนเทนต์ที่มีความสดใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทำให้เว็บไซต์มีความโปร่งใสในด้านที่อยู่และช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์อย่างชัดเจนด้วย

และในเวลาต่อมา Google ได้ทำการเพิ่ม E ขึ้นมาอีกด้วยนั่นคือ Experience (การมีประสบการณ์) โดย Google จะดูว่า ผู้เขียนหรือเจ้าของเว็บไซต์มีประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์จริงในหัวข้อนี้หรือไม่ เข้ามาเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ด้วยจนกลายเป็น E-E-A-T Factor 

จะเห็นว่ากฎ E-E-A-T Factor ดูจะสนับสนุนให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Your Money or Your Life ที่ต้องการทำอันดับบน SERPs ให้ต้องทำผ่านเกณฑ์ E-E-A-T Factor นี้ด้วยจึงจะช่วยทำให้อันดับดีมากยิ่งขึ้น

วิธีการทำเว็บไซต์ให้ผ่านเกณฑ์ YMYL และดีต่อการทำ SEO

สำหรับที่ใครอยากทำเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์ YMYL และดีต่อการทำ SEO ของคุณด้วย แนะนำให้ลองทำตามวิธีที่แมวส้มรวบรวมมาให้ดังต่อไปนี้

 1. ทำให้เว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

การที่จะทำเว็บไซต์ให้ผ่านเกณฑ​์ YMYL และดีต่อการทำ SEO ควรที่จะต้องถ่ายทอดเนื้อหา แนวคิด และข้อมูลที่ชัดเจนโดยไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เช่น หากคุณทำเว็บไซต์การเงินก็ควรที่จะให้ข้อมูลเฉพาะด้านการเงินและการลงทุนอย่างชัดเจน ไม่ใช่มีการเขียนถึงการท่องเที่ยวผสมเข้ามา รวมถึงไม่ควรมีโฆษณารบกวน หรือใส่ Pop up ต่างๆ บนเว็บไซต์จนดูรกไปหมด เพื่อที่ทำให้ Google ประเมินว่า เว็บไซต์นั้นมีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ถูกต้อง สอดคล้องกับประเภทของเว็บไซต์ และจัดอันดับให้อยู่ใน Ranking ที่ดี

 1. เน้นสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ

คุณภาพของคอนเทนต์เป็นส่วนหนึ่งที่ Google ให้ความสำคัญ เพราะ Google มักเลือกเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูงมาใช้ในการจัดอันดับ ซึ่งเทคนิคการทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์มีคุณภาพจนผ่านเกณฑ์ YMYL ได้นั้น จะประกอบไปด้วย

ที่มาภาพ: www.siegemedia.com

 • คอนเทนต์ต้องมีความโปร่งใส

ในแต่ละหน้าคอนเทนต์ของเว็บประเภท YMYL ควรที่จะระบุด้วยว่าคอนเทนต์ในแต่ละหน้ามีใครเป็นคนเขียน มีประวัติความเชี่ยวชาญอย่างไร โดยอาจจะทำลิงก์ไปยังประวัติผู้เขียนเพิ่มเติม และอาจจะมีการระบุด้วยว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหานั้นๆ เพื่อเป็นการบอกว่าเนื้อหานี้ได้รับการเขียนและการตรวจด้วยผู้เชี่ยวชาญแล้วนั่นเอง

 • เนื้อหาต้องให้คำตอบในทันที

ส่วนหัวข้อแรกและย่อหน้าแรกควรที่จะเขียนเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Search Intent เอาไว้ในทันที โดยอาจจะมีการเขียนอธิบายอย่างละเอียด เพื่อที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่กำลังตามหาได้ตั้งแต่ส่วนต้นของบทความ

 • มีการเลือกใช้สื่อหลากหลายประเภทในบทความเดียว

คุณสามารถใส่รูปภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ เข้ามาในบทความเพื่อเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจคอนเทนต์ในหน้านั้นๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งยังต่อการทำ SEO อีกด้วย

 • ใส่ส่วนตัวอย่างและคำถามที่พบบ่อย

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเน้นย้ำว่าเว็บไซต์ของคุณเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน การเขียนบทความจึงควรมีการใส่ตัวอย่างและคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมเข้าไปในบทความเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์เพิ่มเติมด้วย

 • สร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีต่อ User

การเขียนบทความออนไลน์จำเป็นต้องคำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ใช้งาน (User Experience) ที่ดีด้วย โดยอาจจะทำสารบัญสำหรับให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นหัวข้อของบทความที่ยาวๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงไม่ควรทำ Pop-Up หรือโฆษณาคั่นระหว่างหน้า เพราะอาจถูกมองว่าเป็น Spam ได้ ดังนั้น หากต้องการทำโฆษณาจึงควรเลือกตำแหน่งที่ไม่รบกวนสายตาของผู้ใช้งานมากจนเกินไป

 1. ทำตามกฎเกณฑ์ E-E-A-T Factor

เนื่องจาก E-E-A-T Factor มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาว่าเนื้อหาของคุณจะติดอันดับหรือไม่ จึงควรทำให้ Google มองเห็นสัญญาณจากเว็บไซต์ของคุณด้วยว่ามี Expertise (ความเชี่ยวชาญ), Authoritativeness (ความมีอิทธิพล), Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ) และ Experience (การมีประสบการณ์) จริงหรือเปล่า

การเขียน YMYL

เช่น มีการระบุผู้ที่รีวิวเนื้อหาบนเว็บไซต์ ระบุชื่อคนเขียนบนเว็บไซต์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องที่เขียนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการลงเวลาการอัปเดตข้อมูลที่ชัดเจน ไปจนถึงได้รับการอ้างอิงจาก Backlink จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือด้วย

 1. ปรับปรุง On-Page SEO

On-Page SEO คือ การปรับแต่งเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบน Search Engine ได้มากยิ่งขึ้น โดยส่วนประกอบของ On Page SEO ที่จะต้องทำการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพนั้นมีอยู่หลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น…

 • วางโครงสร้างของ URL ให้เป็นมิตรต่อ User และ Bot ของ Google
 • ปรับ Title Tag และ Meta Description ให้มีความยาวที่เหมาะสมและมี Keyword ที่เกี่ยวข้อง
 • เรียง Heading Tag อย่างถูกต้อง (ตั้งแต่ H1 ไปจนถึง H6)
 • ทำ Internal Link เชื่อมโยงไปยังบทความที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์เดียวกัน
 • ทำ External link ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เปลี่ยนสกุลไฟล์ภาพจาก Jpeg หรือ Png เป็น Webp
 • ปรับปรุง Page Speed ของเว็บไซต์ให้เร็วขึ้น
 • ใส่ ALT ให้กับรูปภาพ
 • ใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดยกำหนด Keyword Density ที่เหมาะสมด้วย
วางโครงสร้างทำ YMYL

ที่มาภาพ: mangools.com

สรุป

สรุปแล้ว YMYL คือ หนึ่งในปัจจัยที่ Google ใช้พิจารณาเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การดูแลตัวเอง กฎหมาย การใช้ชีวิต การเงิน การลงทุน หรือเว็บไซต์ที่มีการขายสินค้าอย่าง E-Commerce เพื่อให้ทุกเว็บไซต์ที่กล่าวมามีข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และป้องกันการโดนยุยง ปลุกปั่น รวมถึงการได้ระบุข้อมูลที่ผิดพลาดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง